Danh sách cố vấn
Banner
Đỗ Nguyên Hưng
Chuyên gia trong:
GIÁO DỤC
Mô tả bản thân tôi

Kinh nghiệm hoạt động hợp tác doanh nghiệp 1. Trưởng làng EDTECH TECHFEST VIETNAM 2019, 2020; 2. Chuyên gia hợp tác phát triển mạng lưới hỗ trợ đào tạo và khởi nghiệp thuộc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia NSSC 3. Phụ trách các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. 4. Quản lý và tổ chức các chương trình tư vấn nghề nghiệp, chính sách phát triển nguồn nhân lực, đào tạo tăng cường năng lực bổ trợ, kỹ năng mềm cho sinh viên. 5. Tổ chức tiếp nhận các gói tài trợ trang thiết bị, học bổng,… từ các doanh nghiệp cho nhà trường 6. Tổ chức, triển khai các chương trình thực tập kết hợp sản xuất tại doanh nghiệp cho khoảng 8000 sinh viên/năm; thúc đẩy kết nối các giảng viên hợp tác với doanh nghiệp. 7. Chuyên gia kết nối nhà trường và doanh nghiệp, dự án Phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Jica - Chính phủ Nhật Bản 8. Xây dựng, thành lập trung tâm Hợp tác doanh nghiệp – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Kinh nghiệm giáo dục - đào tạo 1. Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng công nghệ Bách khoa Hà Nội - HPC 2. Chuyên gia thiết kế chương trình đào tạo theo năng lực thực hiện cho vị trí việc làm. 3. Chuyên gia, giảng viên chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên về Quản lý đào tạo theo chu trình PDCA. - Phó trưởng phòng Đào tạo - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (2008-2018) tổ chức triển khai các nội dung: Xây dựng và quản lý chương trình giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; Quản lý các chương trình liên kết đào tạo trong nước và quốc tế. 4. Trưởng nhóm đầu ra số 2 thuộc dự án Tăng cường năng lực giáo viên kỹ thuật dạy nghề tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội giai đoạn 2013-2016, Jica - Chính phủ Nhật Bản 5. Phó trưởng nhóm triển khai dự án Phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội giai đoạn 2010 - 2012, Jica - Chính phủ Nhật Bản

Tại sao tôi trở thành mentor

Mối quan hệ lý tưởng với tôi

Không có kết nối nào