Danh sách cố vấn
Banner
Lý Đình Quân
Chuyên gia trong:
GIÁO DỤC
Mô tả bản thân tôi

Ông Lý Đình Quân đã có hơn 20 năm làm việc tại các vị trí cấp cao trong các doanh nghiệp. Dù công việc bận rộn, ông Quân vẫn luôn tích cực trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp và doanh nghiệp, đặc biệt là thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam và hỗ trợ khởi nghiệp. Năm 2016, ông đồng sáng lập và điều hành Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES). Bên cạnh đó, ông là chuyên gia, cố vấn cho nhiều chương trình khởi nghiệp, ban giám khảo cuộc thi ở nhiều địa phương, là chủ nhiệm và thành viên 12 đề án khởi nghiệp cấp quốc gia và địa phương, trực tiếp thực hiện hơn 14 chương trình ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp. Hiện tại, ông Quân là Tổng Giám đốc Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn - SONGHAN Incubator, Phó hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Trong gần 6 năm qua, ông đã gắn bó với các hoạt động của Techfest Việt Nam và cộng đồng hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.

Tại sao tôi trở thành mentor

Mối quan hệ lý tưởng với tôi