Danh sách cố vấn
Banner
Chuyên gia trong:
ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA
Mô tả bản thân tôi

Ông Muhammad Umer là kĩ sư phần mềm toàn nhiệm với hơn 20 năm kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh doanh nghiệp; Cố vấn cho các doanh nghiệp toàn cầu về IOT, Tự động hóa, Khoa học dữ liệu, Mô hình Blockchain...; Diễn giả toàn cầu về chiến lược công nghệ mới nổi, cải tiến, fintech và công nghệ mới nổi và mô hình kinh doanh. Kiến thức chuyên môn về Quản lý, Chiến lược, Kỹ thuật và phát triển, Đổi mới, Chuyển đổi, R&D, Hợp tác, Rủi ro, Quản lý thông tin và dữ liệu, Công nghệ Tài chính và Kinh tế, Tư vấn, Kinh doanh phát triển, Tiếp thị và quản lý tri thức.

Tại sao tôi trở thành mentor

Mối quan hệ lý tưởng với tôi

Không có kết nối nào