Danh sách cố vấn
Banner
Nguyễn Hoàng Sơn
Chuyên gia trong:
GIÁO DỤC
Mô tả bản thân tôi

TS. Nguyễn Hoàng Sơn hiện là Giám đốc Trung tâm TTTV, ĐHQGHN. Phó Chủ tịch Hội thư viện Việt Nam (VLA)/ Phó Chủ tịch Liên chi Hội thư viện đại học phía Bắc (NALA)/ Tiến sỹ chuyên ngành Quản trị Thông Tin - Tri thức, Đại học công nghệ Sydney (University of Technology, Sydney)/ Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị thông tin - tri thức, Thư viện số, Mô hình hóa tri thức

Tại sao tôi trở thành mentor

Mối quan hệ lý tưởng với tôi

Không có kết nối nào