Danh sách cố vấn
Banner
Nguyễn Quý Thanh
Chuyên gia trong:
GIÁO DỤC
Mô tả bản thân tôi

Giáo sư là thành viên Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học – Chính trị học – Xã hội học, năm 2019, 2020 Chuyên ngành: Xã hội học và Đo lường Đánh giá trong giáo dục Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội, Kiểm định và Đảm bảo chất lượng giáo dục, khảo thí, xếp hạng đại học, đánh giá năng lực người học.

Tại sao tôi trở thành mentor

Mối quan hệ lý tưởng với tôi

Không có kết nối nào