Danh sách cố vấn
Banner
Trương Đức Lượng
Chuyên gia trong:
ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA
Mô tả bản thân tôi

Ông Trương Đức Lượng - TGĐ Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam VSEC

Tại sao tôi trở thành mentor

Mối quan hệ lý tưởng với tôi

Không có kết nối nào