Danh sách cố vấn

Hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023

Ngày đăng : 27 Th09, 2022 lúc 23:32

Theo đó, trong năm 2023 sẽ tập trung triển khai 10 nội dung chính nhằm hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái KN đổi mới sáng tạo tỉnh. Bên cạnh các nội dung thường xuyên về đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, đào tạo cố vấn KN, đánh giá ý tưởng KN sáng tạo…, Quảng Nam sẽ tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động của Năm quốc gia KN - Quảng Nam 2023 theo kế hoạch riêng của Bộ Khoa học - công nghệ và UBND tỉnh.

Theo kế hoạch, năm 2023, Quảng Nam sẽ đào tạo 20 giảng viên giảng dạy KN đổi mới sáng tạo; tổ chức 16 lớp tập huấn kỹ năng phát triển dự án KN sáng tạo; tổ chức chương trình “Sinh viên Quảng Nam tại Huế với KN sáng tạo”…

Đặc biệt, hỗ trợ một số nội dung liên quan phát triển ý tưởng, dự án KN sáng tạo cấp tỉnh (theo Nghị quyết số 09 của HĐND tỉnh) như: hỗ trợ 120 ý tưởng, dự án KN sáng tạo đã được công nhận tham gia Năm quốc gia KN - Quảng Nam 2023; hỗ trợ 20 ý tưởng, dự án KN đổi mới sáng tạo tham gia Ngày hội KN sáng tạo quốc gia, vùng và tỉnh bạn; hỗ trợ 30 ý tưởng, dự án KN đổi mới sáng tạo xây dựng chương trình truyền thông, tuyên truyền, quảng bá điển hình KN thành công...

Ngoài ra, Ban Điều hành hỗ trợ KN sáng tạo tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện chuyên mục “KN sáng tạo” trên Báo Quảng Nam; chương trình “Truyền hình KN - QUANG NAM STARTUP” trên sóng Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam, cùng một số chuyên mục KN trên các phương tiện truyền thông khác. 

VINH ANH